Operace Jednotka Cena vč.DPH
Volání mimo síť xFON minuta / sekunda 1,50 / 0,025 Kč
Volání v síťi xFON minuta / sekunda 0,90 / 0,015 Kč
* Účtujeme ihned po sekundách (1 + 1)
SMS zráva jednotka 1,50 Kč
MMS zpráva jednotka 4,50 Kč
 
Operace Jednotka Cena vč.DPH
Zjištění stavu kreditu v samoobsluze 0,00 Kč
Zjištění stavu kreditu zavoláním na číslo 4488 minuta 3,00 Kč
Blokování/povolení premium SMS v samoobsluze 0,00 Kč
Blokování/povolení datových služeb na číslo 4488 minuta 3,00 Kč
Blokování/povolení mezinárodních hovorů v samoobsluze 0,00 Kč
Blokování/povolení hlasového roamingu v samoobsluze 0,00 Kč
Blokování/povolení datového roamingu v samoobsluze 0,00 Kč
Přenesení čísla telefonní číslo 0,00 Kč
Zaslání náhradní SIM karty za kartu 200,00 Kč
Jistina na roaming   0,00 Kč
Převod kreditu v rámci účtů sítě xFON jednorázově za převod 100,00 Kč
Měsíční poplatek za příchozí informační SMS o zmeškaných hovorech měsíční paušální poplatek za službu 10,00 Kč
Zaslání opisu faktury emailem měsíční výpis 100,00 Kč
Zaslání opisu faktury poštou měsíční výpis 120,00 Kč
Zaslání výpisu hovorů emailem měsíční výpis 100,00 Kč
Zaslání výpisu hovorů poštou měsíční výpis 120,00 Kč
Nadstandardní požadavky požadavek 500,00 Kč
Identifikace obtěžujícího volání požadavek 300,00 Kč
Zlaté číslo 1 ks 10 000,00 Kč
Měsíční poplatek za možnost využít technologiii LTE pro připojení, je-li tato technologie k dispozici.

 
měsíc

 
15,00 Kč

 
Destinace Jednotka Cena vč.DPH
1180 - informace o telefonních číslech v ČR cena za minutu 35,00 Kč
1181 - informace o telefonních čís. v zahran. cena za minutu 35,00 Kč
1150, 1151 - komerční služby sestavení hovoru + cena za minutu 4,00 + 5,00 Kč
141 - informační služby sestavení hovoru + cena za minutu 4,00 + 5,00 Kč
12, 140 - komerční služby sestavení hovoru + cena za minutu 2,00 + 4,00 Kč
1183 CZ info 6 mobile assistent sestavení hovoru + cena za minutu 13,00 + 14,00 Kč
1188 cena za minutu 34,90 Kč
800, 822 - zelené linky minuta 0,00 Kč
Volání na čísla s předvolbou 81x, 83x, 843, 844, 845, 846, 855 minuta 2,00 Kč
Volání na čísla s předvolbou 840, 841, 842, 847, 848, 849 minuta 4,00 Kč
Volání do hlasové schránky minuta 0,90 Kč
Neveřejné sítě (ČD, Min.Obrany, 972, 973, 974, 950, sítě státní správy) minuta 2,50 Kč
IP sítě 91x xxx xxx minuta 2,30 Kč
Volání na tísňová čísla 150, 155, 156, 158, 112   0,00 Kč
Audiotextové služby dle ceníku poskytovatele služby dle ceníku poskytovatele služby
Premium SMS dle ceníku poskytovatele služby dle ceníku poskytovatele služby