ZMĚNA PODMÍNEK PRO ROAMING V ZEMÍCH EU OD 11. ČERVNA 2017

 

ZEMĚ, VE KTERÝCH TENTO ZPŮSOB STANOVENí CENY PLATÍ:

Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, polsko, portugalsko, rakousko, rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a území Alandských ostrovů, Azorské ostrovy, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, kanárské ostrovy, Madeira, Martinik a réunion

 

JAKÉ VÝSLEDNÉ CENY TEDY ZAPLATÍM v ZEMÍCH EU s PŘEDPLACENOU KARTOU xFON?
U předplacené karty xFON se toto účtování vztahuje na základní sazbu volání, SMS a MMS. U internetu se vztahuje na datový limit poskytovaný za dobíjení a na všechny datové balíčky.

Příklad:
S předplacenou kartou xFON v zemích EU za každou provolanou minutu zaplatíte podle cen uvedených na stránkách xFON.
Máte-li např. data za dobití, nebudeme Vám účtovat nic navíc.
Více informací získáte také v obchodních podmínkách předplacené služby xFON, v obchodních podmínkách jednotlivých balíčků nebo v podpoře v sekci Často kladených otázek.

 

NĚKTERÉ ČASTO KLADENÉ DOTAZY PŘINÁŠÍME I ZDE:

Mohu v EU využít i nějaký placený hlasový balíček?
Pokud máte hlasový balíček umožňující volání do všech sítí, potom ho od 1.7.2017 můžete v klidu využívat i v EU.

A co internet? mohu v EU VYUŽÍT datový LIMIT, který ZÍSKÁM ZA DOBITÍ Zdarma?
Ano, datový limit za dobití v EU využívat můžete stejně jako nyní, jen to bude bez příplatků. Už tedy ani korunu navíc!
Nově budete moct od 1. 7. 2017 využívat v EU bez dalších příplatků i všechny doplňkové datové balíčky. Jejich seznam naleznete v aktuálním Ceníku služeb.

MUSÍM SI EU ROAMING NĚJAK AKTIVOVAT?
Nic takového není nutné, EU roaming máte již nyní všichni aktivní.

Budou existovat nějaká omezení?
Operátor má možnost EU roaming omezit např. v případě podezření na zneužití. roaming EU není také určen pro trvalý roaming. V tomto případě má operátor opět možnost EU roaming omezit nebo opět účtovat příplatky. Bližší informace najdete v Obchodních podmínkách EU roamingu xFON.

MĚNÍ SE v SOUVISLOSTI S EU ROAMINGEM NĚJAK I MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ?
U mezinárodního volání k žádným změnám nedochází. pokud tedy budete volat z České republiky na číslo z jiné země než z České republiky ( i když se bude nacházet na území ČR), potom se jedná o mezinárodní volání a platí cena uvedená v Ceníku služeb v sekci Mezinárodní volání.

A JAK TO BUDE „VE ZBYTKU SVĚTA"? TAM TAKÉ DOCHÁZÍ K NĚJAKÝM ZMĚNÁM?
V zóně 2 a 3 k žádným změnám nedochází, tam budou fungovat roamingové služby jako doposud. Bližší informace o cenách najdete v Ceníku služeb.