Uplatnění reklamace ­ reklamační list

Kupující​:
Jméno a příjmení …………………………………………………..
Adresa …………………………………………………..
Telefon a e­mail …………………………………………………..

Prodávající​:
Simona Königová
ICO 06247881 
Ostrovského Havířov - Město 73601


Reklamované zboží / služba​:
označení zboží ………………………………….……………………………………………….
datum prodeje …………………………………
číslo kupního dokladu (faktury) …………………………………

Popis závady​: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Obsah balení při předání do reklamačního řízení:​ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Preferovaný způsob vyřízení reklamace: 
(Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

oprava
výměna
sleva
odstoupení od smlouvy
Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum ..............................................

Podpis kupujícího..............................................